Varnostna opozorila za uporabo LiPo akumulatorjev

Izjava o omejitvi odgovornosti: MRU d.o.o. ne prevzema odgovornosti za škodo zaradi napačne uporabe ali vzdrževanja, počenih ali uničenih ohišij, za zlorabe in za nesreče zaradi neupoštevanja navodil in opozoril. MRU d.o.o. ne prevzema odgovornosti za poškodbe, izgube, stroške, škode, ki bi nastopile neposredno ali posredno v povezavi s tem.

Prosim upoštevajte

 • Nikoli ne odlagajte akumulatorja v bližino lahko vnetljivih materialov.
 • Akumulatorja ali posameznih členov ne razstavljajte ali spreminjajte. Ne predirajte ovoja posameznih členov.
 • Nikoli ne polnite ali praznite s prevelikimi tokovi, dovoljena je uporaba izključno samo namenskih polnilnikov za LiPo akumulatorje!
 • Ne izpostavljajte akumulatorja odprtemu ognju in električnemu iskrenju.
 • Akumulator hranite pri napetosti 3,8 V/člen. Izogibajte se nepotrebnem cikliranju.
 • Vedno polnite akumulatorje s primernim LiPo polnilnikom. Nikoli ne polnite LiPo akumulatorje s polnilniki, ki so zasnovani samo za NiCd, NiMH ali druge tipe akumulatorjev!
 • Nikoli ne pustite LiPo akumulatorja priklopljenega na kakršenkoli porabnik (bodisi preko glavnih priključkov ali servisnih priključkov; v modelu, polnilniku, itd).
 • Nikoli ne pustite LiPo akumulatorja med polnjenjem brez nadzora.
 • Akumulatorjev ni dovoljeno izdati osebam, mlajšim od 15 let, ki so brez ustreznega nadzora.
 • Nikoli ne prenapolnite LiPo akumulatorja! Maksimalna napetost napetost znaša 4,20 V/člen, oziroma 4,35 V/člen pri LiHV. 
 • Med polnjenjem akumulator postavite na negorljivo podlago.
 • Med polnjenjem naj bo akumulator v LiPo zaščitni vreči.
 • Vedno bodite pozorni, da se akumulator ne pregreje. Temperatura nad 60°C je za akumulator škodljiva in lahko povzroči, da se akumulator vname.
 • Nikoli ne odlagajte akumulatorjev v bližino lahko vnetljivih materialov kot so papir, plastika, tepih, usnje ali les.
 • Nikoli ne pustite akumulatorja brez nadzora v vašem avtomobilu ali v vašem modelu.
 • Nikoli ne izpraznite akumulatorja pod 3,0 V/člen pod obremenitvijo oziroma pod 3,6 V/člen v neobremenjenem stanju sicer ga lahko trajno poškodujete.
 • Nikoli ne izpostavljajte akumulatorja vodi ali vlažnim pogojem.
 • Nikoli ne odlagajte akumulatorjev blizu ognja ali ogrevalnih naprav.
 • Nikoli ne spajajate posameznih LiPo členov ali paketov skupaj z ostalimi členi ali paketi.
 • Shranjujte akumulatorje v varnem prostoru, izven dosega otrok.
 • Vedno odstranite akumulator, v kolikor je model pristal zasilno oziroma se je poškodoval. S skrajno natančnostjo preglejte akumulator in priključke. Pozor: akumulatorji so lahko vroči!
 • Ne dovolite, da bi elektrolit iz členov prišel v stik z očmi ali kožo. Temeljito izperite izpostavljene dele z vodo.
 • Ne zamenjujte priključnih kablov na akumulatorju.
 • Vedno preverite stanje akumulatorjev pred polnjenjem in uporabo.
 • Izogibajte se kratkim stikom. Kratki stiki poškodujejo akumulator in lahko povzročijo požar.
 • Neposredno se ne dotikajte predrtih oziroma poškodovanih akumulatorjev.
 • Ne polnite akumulatorjev izven temperaturnega območja od 0…45°C (priporočena temperatura polnjenja in praznenja 25…35°C)

Kje smo

Pon. – Pet.: 8:00 – 15:00, MRU d.o.o., Zaloška cesta 147, 1000 Ljubljana

info@lipo.si

040 513 482

Ne pozabite preveriti tudi:

Akademija LiPo.si